SKITSNACKSBINGO

Har du problem med att hålla dig vaken under möten och föredrag?
För att inte tala om långtråkiga telefonkonferenser? Här finns lösningen!

Spelregler: Kryssa för rutorna nedan när du hör uttrycken på möten,
föredrag eller telefonkonferenser. När du får fem i rad (vågrätt, lodrätt
eller diagonalt), reser du dig upp och skriker SKITSNACK!


Utgångsläge


Kompetens

Grundregel


Hårdsatsning


Tänka i nya
banor


Resultatstyrd

Förstärkning/
förstärka

Scenario

Koncept

Analys

Kundfokus/erad

Aktörer

Respekt

Helhetssyn

Mervärde

Kvalitetsstyrd

Projekt

Innovativa
lösningar

Organisera

Kreativitet

Erfarenheter

Flexibilitet

Utvecklings-
bara

Initiativ

Kunskapsbas


Röster från nöjda spelare:

"Jag hade inte varit på mötet i ens fem minuter innan jag hade vunnit."
Jens, Borlänge

"Min uppmärksamhet på möten har ökat avsevärt."
David, Floda

"Vilken grej! Möten blir aldrig mer som de var innan min första vinst!"
Bertil, Nynäshamn

"Man kunde skära luften med kniv på senaste processmötet när 14 stycken
väntade på femte rutan."
Bengt, Stockholm

"Talaren blev helt ställd när åtta stycken skrek "Skitsnack" för tredje gången
på två timmar."
Karin, Alingsås